ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ


Ο παρών ιστότοπος δημιουργήθηκε από την εταιρεία «ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» με το διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΚΑΔ», που εδρεύει στο Δήμο Θέρμης , στο Αγροτ. 95- Κάμπος Καρδίας – Τ.Κ 57500, ΤΘ 342 με e-mail επικοινωνίας info@ergokad.gr και τηλ:+302310440895 και 2392073357 (στο εξής: η Εταιρεία), η οποία είναι και ο διαχειριστής της.
Η χρήση του ιστότοπου www.ergokad.gr από τον επισκέπτη / χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου μας. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου  ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

1.1. Όλο το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας που, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνει κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, γραφικά, παρεχόμενες υπηρεσίες, εταιρικό λογότυπο κλπ αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται από το ισχύον ελληνικό , ευρωπαϊκό και διεθνές δικαίο. Λογότυπα τρίτων που συγκαταλέγονται στο ergokad.gr  έχουν τεθεί καλόπιστα και για λόγους ενημέρωσης.
1.2. Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη άδεια της Εταιρίας.
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Συνεπώς απαγορεύεται να αποτελέσουν εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθούν», μεταδοθούν ή διανεμηθούν με οποιονδήποτε τρόπο.


1.3. Ο ιστότοπος ενδέχεται, μεταξύ άλλων, να παρέχει υπερ-σύνδεσμο (link) σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι έχουν τον πλήρη έλεγχο για το περιεχόμενο που αναρτούν σε αυτές και συνεπώς την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια των ιστοσελίδων τους, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου και των υπηρεσιών τους. Τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο τρίτων που τυχόν εμφανίζονται στις σελίδες του ιστοτόπου, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για την αποκατάσταση κάθε αξίωσης από τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων άλλων προσώπων, όπως ενδεικτικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας κτλ., αποκλειόμενης ρητά κάθε ευθύνης της Εταιρείας για το περιεχόμενο ή την ασφάλεια των ιστοσελίδων αυτών.
1.4. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία, θα πρέπει να διαγράψετε αμέσως οποιοδήποτε υλικό αποκτήθηκε παρανόμως.


2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ- ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ.


Ο επισκέπτης / χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι θα κάνει σύννομη και σύμφωνη με τους παρόντες όρους χρήση της Υπηρεσίας. Ως εκ τούτου ο επισκέπτης / χρήστης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συμφωνεί ότι απαγορεύεται να κάνει χρήση της υπηρεσίας για να:
• μεταδώσει με οποιοδήποτε τρόπο ή αποκτήσει πρόσβαση σε περιεχόμενο που είτε παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων, είτε προσβάλλει την προσωπικότητα τρίτων, είτε παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων, είτε έρχεται, με οποιονδήποτε τρόπο σε αντίθεση με το νόμο.
• αποστείλει, δημοσιεύσει ή αποστείλει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( email) ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο οιοδήποτε περιεχόμενο που έρχεται σε αντίθεση με το νόμο καθώς και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, παρενοχλεί με οιονδήποτε τρόπο ατομικά την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων, είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις
• αποστείλει, δημοσιεύσει, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο για το οποίο ο επισκέπτης / χρήστης δεν έχει δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφτηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)
• αποστείλει, δημοσιεύσει, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων
• θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου και των τεχνικών υποδομών της ergokad.gr
• εμποδίσει οιονδήποτε να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες η να παρακάμπτει τον έλεγχο ταυτότητάς του
• εγκαταστήσει και να προωθήσει με οιονδήποτε τρόπο, οιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από τον παραλήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφής ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου
• προωθεί ή / και διαθέτει περιεχόμενο που περιέχει κακόβουλο λογισμικό ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της ergokad.gr
• αποκαλύπτει πληροφορίες που περιέχουν προσωπικά δεδομένα
• προβεί σε ηθελημένη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας
Σε κάθε περίπτωση χρήσης παράνομης ή αντίθετης με τους εκάστοτε Όρους Χρήσης, η ergokad.gr επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός της και δη για την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της.

3. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ


3.1. Η Εταιρεία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του ιστοτόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων.
3.2. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται.
3.3. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές («servers») μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση του επισκέπτη/χρήστη παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η Εταιρεία.
3.4  Η Εταιρία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου η πρόσβαση στον Ιστότοπο και στις υπηρεσίες του να είναι, κατά το δυνατόν, συνεχής και αδιάλειπτη. Ωστόσο, επιφυλάσσεται του εύλογου δικαιώματός της να διακόπτει την λειτουργία του Ιστότοπου ή/και των επιμέρους υπηρεσιών για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του συστήματος χωρίς προηγούμενη σχετική ειδοποίηση του χρήστη.


4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:  ΣΥΛΛΟΓΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ.

4.1 Η ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΚΑΔ» (στο εξής ΕΤΑΙΡΙΑ) σέβεται απόλυτα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας της και φροντίζει για την ασφαλή διαχείρισή τους. Στόχος μας είναι να αισθάνεστε ασφαλείς και ευχαριστημένοι κατά την πλοήγησή σας ,έχοντας πλήρη ενημέρωση σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, τον τρόπο συλλογής, τον χρόνο διατήρησής τους, τις μεθόδους επεξεργασίας, τα μέτρα προστασίας που εφαρμόζουμε, καθώς και τα δικαιώματά σας, λαμβάνοντας υπόψιν τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και τον Νόμο 4624/19. Συνεπώς, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
4.2 Ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ορίζεται η εταιρία μας με την επωνυμία « ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ » και τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΚΑΔ ». Διεύθυνση: ΑΓΡΟΤΕΜ 95- Κάμπος Καρδίας – Δήμος Θέρμης Ταχυδρομικός Κώδικας: 57500 , Τηλέφωνο: 2310440895 & , e-mail info@ergokad.gr
4.3 . Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπο η ταυτότητα του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί.

4.4 . Τα προσωπικά δεδομένα που συνήθως παραλαμβάνει και περαιτέρω επεξεργάζεται η Eταιρία είναι στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία ταυτοποίησης, δεδομένα θέσης πχ: το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο, το mail, η διεύθυνση των πελατών, η διεύθυνση του σημείου τοποθέτησης του κάδου ή της αποκομιδής , σχόλιο με τη μορφή ελεύθερου κειμένου. Πέραν των ανωτέρω δεδομένων που μας παρέχετε, συλλέγονται τεχνικές πληροφορίες που αποτελούν προσωπικά δεδομένα, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (Ιnternet Ρrotocol address) της συσκευής σας, π.χ. ηλεκτρονικός υπολογιστής, laptop, tablet, smartphone. Οι τεχνικές αυτές πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την ομαλή λειτουργία και απόδοση της ιστοσελίδας και δεν αποθηκεύονται μόνιμα στις υποδομές μας.

4.5 Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται με τους εξής τρόπους:
(α) μας τα παρέχετε εσείς όταν συμπληρώνετε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας ή συμπληρώνετε τη φόρμα κράτησης για ενοικίαση κάδου απορριμμάτων.
(β)  μας τα παρέχετε εσείς όταν αποστέλλετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο «e-mail», με σκοπό να πληροφορηθείτε ή να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.ergokad.gr Η υποβολή των βασικών στοιχειών σας γίνεται κατ’ επιλογή σας και η επεξεργασία τους με τη συναίνεσή σας προς τον αποκλειστικό σκοπό της ενημέρωσής σας για τις υπηρεσίες και τις δράσεις της εταιρίας μας.

4.6. Η Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του Επισκέπτη / χρήστη :
(α) στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των σκοπών και λειτουργιών της και ακριβέστερα για την εξυπηρέτηση της επικοινωνίας μαζί σας και στα πλαίσια, της παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης των παραγγελιών.
(β) Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και αυτός, χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για να παρακολουθεί την δραστηριότητα των χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα στον ιστότοπο. Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς. Η GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση σας, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Θεωρούμε ότι η Google είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων ο οποίος είναι συμβατός με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

4.7. Ενδέχεται τα προσωπικά δεδομένα να διαβιβαστούν σε συνεργάτες, ή σε τρίτους, για περαιτέρω επεξεργασία με σκοπό την παροχή υπηρεσιών, την αξιολόγηση και τη βελτίωση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας, σκοπούς μάρκετινγκ, διαχείρισης δεδομένων και τεχνικής υποστήριξης. Οι εν λόγω τρίτοι έχουν δεσμευτεί συμβατικά απέναντί μας, ότι θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τους παραπάνω λόγους, και δεν θα διαβιβάσουν τις προσωπικές πληροφορίες σε τρίτα μέρη, καθώς και δεν θα τις κοινοποιήσουν σε τρίτους εκτός αν το επιβάλλει ο νόμος.


4.8. Τα στοιχεία του Επισκέπτη/ Χρήστη σύμφωνα με την αρχή της νόμιμης επεξεργασίας, αποθηκεύονται για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για εκπλήρωση των στόχων για τους οποίους συλλέχθηκαν. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται είναι η ανάγκη συμμόρφωσης με οποιαδήποτε νομική απαίτηση, η αρχή ελαχιστοποίησης των δεδομένων και η ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης. Η Εταιρία χρησιμοποιεί ισχυρή κρυπτογραφία κατά τη μετάδοση των πληροφοριών που ο επισκέπτης/χρήστης παρέχει.


4.9. Η εταιρία δεσμεύεται ότι δεν θα εμπορευθεί τα προσωπικά σας δεδομένα διαθέτοντάς τα προς πώληση/ενοικίαση δίνοντάς τα/ μεταφέροντας /δημοσιοποιώντας ή κοινοποιώντας τα σε τρίτους ή να τα χρησιμοποιήσει με άλλον τρόπο και για άλλους σκοπούς που δύνανται να διακινδυνεύσουν την ιδιωτικότητα.

4.10. Τα υποκείμενα των δεδομένων, διατηρούν κατά τον ΓΚΠΔ τα εξής δικαιώματα :

(α) την δυνατότητα να ασκήσουν τα δικαιώματα που απορρέουν από τον Ν. 2472/1997 (κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 – δικαίωμα πρόσβασης κι αντίρρησης για επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αντιστοίχως) καθώς και, από 25.5.2018 κι εφεξής, από τα άρθρα 15 («δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα και σε πληροφορίες επ’ αυτών»), 16 («δικαίωμα διόρθωσης»), 17 («δικαίωμα διαγραφής»-«δικαίωμα στη λήθη»), 18 («δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας»), 20 («δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων») του Κανονισμού ΕΕ 2016/679, κατά τους νόμιμους όρους άσκησής τους.
(β) το δικαίωμα να υποβάλουν ανά πάσα στιγμή αναφορά ή καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή (Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523 Αθήνα, www.dpa.gr) σε περίπτωση οιασδήποτε τυχόν παραβίασης της νομοθεσίας επί των προσωπικών δεδομένων τους ή σε περίπτωση νόμιμης και εύλογης εκ μέρους του αντίρρησης ως προς τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων του.
(γ) Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνεί με τον διαχειριστή της ιστοσελίδας ( info@ergokad.gr) τηλ 2310440895 και 2392073357 προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη των προσωπικών του δεδομένων στο τηρούμενο αρχείο, να ζητήσει τη διόρθωση αυτών, την αλλαγή ή την διαγραφή τους.

5. COOKIES

Μέσω της ιστοσελίδας μας ενδέχεται να τοποθετούνται cookies στον υπολογιστή σας ή στην συσκευή σας με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, κάθε φορά που μας επισκέπτεστε στο διαδίκτυο. Αυτό επιτρέπει στην ιστοσελίδα να θυμάται τον υπολογιστή ή τη συσκευή σας και να εξυπηρετεί περισσότερους σκοπούς.
Για το λόγο αυτό θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό πλαίσιο το οποίο θα απαιτεί τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή των cookies. Αν δεν δώσετε τη συγκατάθεση, ο υπολογιστής σας ή η συσκευή σας με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο δεν θα παρακολουθούνται για δραστηριότητες σχετικές με την προώθηση υπηρεσιών. Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε την επιλογή σας, μπορείτε να το κάνετε διαγράφοντας τα cookies του προγράμματος περιήγησής σας.
Αν και τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα τα cookies, μπορείτε να επιλέξετε να αποδεχθείτε ή όχι τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας (επιλογή που βρίσκεται συχνά στο μενού Εργαλείων ή Προτιμήσεων του προγράμματος περιήγησής σας). Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies από τη συσκευή σας οποτεδήποτε. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι αν δεν αποδεχθείτε τα cookies, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να γνωρίσετε πλήρως κάποια από τα χαρακτηριστικά του ιστότοπου μας.


6. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

5.1. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ergokad.gr και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών της ιστοσελίδας και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.
5.2. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την απλή ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού τόπου. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
5.3.  Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο ή θεωρηθεί άκυρη με δικαστική απόφαση, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν.
5.4. Κάθε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί τον παρόντα ιστότοπο με δική του αποκλειστικά ευθύνη, το δε περιεχόμενό του σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει συμβουλή ή προτροπή άμεση ή έμμεση προς τους χρήστες/επισκέπτες να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη.
5.5. Κάθε Επισκέπτης/Χρήστης που εισέρχεται στην παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεται και συναινεί με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς επίσης και με όλους τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.